Tiếng Việt | English

06/05/2022 - 12:30

Tân An: Đổi mới tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu, rộng, TP.Tân An, tỉnh Long An chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức. Từ đó, cán bộ, đảng viên (CBĐV) và người dân dễ dàng tiếp cận, góp phần đưa việc học tập ngày càng hiệu quả, có chiều sâu.

Thành phố thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp (tạo các infographics, tờ gấp, video clip; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội,...); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng tuyên truyền trực tiếp từ thành phố đến cơ sở qua hội nghị trực tuyến; bảo đảm truyền tải nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đến đảng viên, cán bộ, công chức và người dân.

TP.Tân An tăng cường, đổi mới tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An - Nguyễn Thị Ngọc Dư cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp các cơ quan truyền thông như Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Trang thông tin điện tử Thành ủy, UBND thành phố đăng tải các tin, bài về gương cá nhân, tập thể tiêu biểu. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh (TTVH,TT&TT) thành phố tuyên truyền sâu, rộng về những kết quả đã đạt qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); đồng thời, tăng thời lượng và chuyên mục, thực hiện các phim ngắn, phóng sự về những tấm gương điển hình. Đội Thông tin lưu động tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, panô,... ở các khu vực và tuyến đường chính trong thành phố, vận động nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBND thành phố cũng ban hành tiêu chí công nhận danh hiệu “Công dân kiểu mẫu” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của CBĐV; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn các thế lực, phần tử xấu lợi dụng báo chí, mạng xã hội để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm uy tín CBĐV.

Tổ trưởng Tổ Thông tin tuyên truyền - Quảng bá di tích và phát triển du lịch, TTVH,TT&TT thành phố - Nguyễn Phương Quang cho biết: Không chỉ tăng cường tuyên truyền theo kế hoạch, trong quá trình tác nghiệp, đội ngũ phóng viên thường xuyên gắn bó với cơ sở để kịp thời phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình. Từ đó, chất lượng tin, bài sát thực tế, mang tính thuyết phục hơn, hiệu quả tuyên truyền đến CBĐV và nhân dân được nâng cao.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dư, với chuyên đề năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền; Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Thành ủy và UBND thành phố tăng cường đăng tin, bài; nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo gương Bác. TTVH,TT&TT thành phố tăng thời lượng phát thanh chuyên mục học tập và làm theo gương Bác; phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng video clip vào dịp sơ kết, tổng kết thực hiện Kết luận 01-KL/TW và các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm; đồng thời, phối hợp các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy lựa chọn mô hình, gương điển hình tiên tiến để xây dựng video clip ít nhất 1 lần/quí để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân,...

Công tác tuyên truyền được chú trọng giúp CBĐV và người dân hiểu rõ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển KT-XH. Từ đó, mỗi CBĐV và người dân nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo gương Bác; nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phấn đấu thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, góp sức vào sự phát triển chung của thành phố./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết