Tiếng Việt | English

10/06/2015 - 14:08

Tân Hưng: Xuống giống gần 3.500ha lúa vụ Thu Đông

Đến thời điểm này, nông dân huyện Tân Hưng đã thu hoạch được hơn 4.500ha lúa Hè Thu năm 2015. Sau khi thu hoạch, nông dân đã tranh thủ xuống giống vụ Thu Đông gần 3.500ha, tập trung ở các xã Vĩnh Bửu, Vĩnh Châu B, Vĩnh Châu A, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền, Hưng Điền B và thị trấn Tân Hưng. Hiện trà lúa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh.

Theo chỉ tiêu năm 2015, tỉnh giao huyện Tân Hưng tổng diện tích gieo sạ cả năm là 77.500ha, năng suất bình quân 58,7 tạ/ha, sản lượng hơn 455.000 tấn, trong đó lúa Thu Đông 1.500ha, năng suất 45 tạ/ha, sản lượng 6.800 tấn. Để hoàn thành chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng lúa UBND tỉnh giao, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn, rà soát lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp để đăng ký diện tích sản xuất vụ Thu Đông. Trong đó, diện tích đăng ký phải có bản đồ khoanh vùng, có đê bao bảo đảm điều kiện chống lũ và bơm thoát nước khi gặp mưa bão.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện, nông dân đã xuống giống vượt kế hoạch đề ra và hiện đang tiếp tục gieo sạ lúa vụ Thu Đông. Trước tình hình trên, cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần có biện pháp tuyên truyền đến người dân nhằm bảo đảm chỉ tiêu cũng như tránh thiệt hại do thiên tai, thời tiết có thể xảy ra./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết