Tiếng Việt | English

01/02/2023 - 09:51

Tân Thạnh: Lãnh đạo huyện kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo và Chủ tịch UBND huyện - Lê Thanh Đông kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện chuyển tiếp năm 2022, gồm: Công trình Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Tân Bình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Tân Lập.

Lãnh đạo huyện Tân Thạnh kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện đề nghị các nhà thầu thi công bên cạnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng phải chú ý bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động. Các đơn vị có liên quan cần đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; đồng thời, giám sát, đánh giá chất lượng cho từng giai đoạn của công trình, không để xảy ra tiêu cực. Dự kiến, công trình Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Tân Bình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Tân Lập sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2023.

Dịp này, lãnh đạo huyện cũng kiểm tra công tác tuyển quân năm 2023 tại xã Tân Bình và Tân Lập. Theo đó, lãnh đạo huyện yêu cầu, từ nay đến lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cần tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức lễ giao nhận quân đạt kết quả tốt nhất; đồng thời, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau lễ giao nhận quân năm 2023./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết