Tiếng Việt | English

08/06/2024 - 05:31

HĐND TP.Tân An tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp

HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An, khóa XII tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp về chủ đề “Giải pháp xây dựng các xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2025”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh; Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Nguyễn Ngọc Sang chủ trì phiên giải trình.

Đại biểu nêu ý kiến tại phiên giải trình

Tại phiên giải trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Võ Hồng Thảo đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn TP.Tân An. Chương trình này luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố và cơ sở quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Hiện nay, diện mạo nông thôn của thành phố có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên có một vài tiêu chí như liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hoạt động của hợp tác xã, tình hình tiêu thụ nộng sản còn nhiều khó khăn, tỷ lệ trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 còn thấp,…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Võ Hồng Thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn TP.Tân An

Phiên giải trình nhận được 5 ý kiến liên quan đến nội dung nói trên. Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố, thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các ngành có liên quan đã giải trình cụ thể, đi thẳng vào vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Kết luận tại phiên giải trình, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh nhận định, ý kiến của đại biểu đại diện đã phản ánh đúng thực chất ngay tại cơ sở.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh phát biểu kết luận phiên giải trình

Ông đề nghị UBND thành phố và Đảng ủy, UBND các xã tiếp thu, ghi nhận và có giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề, các câu hỏi đại biểu đặt ra trong phiên giải trình. Ông yêu cầu cần có giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả đối với 5 tiêu chí chưa đạt, nhất là tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), tại xã Hướng Thọ Phú, phấn đấu xây dựng thành công xã Hướng Thọ Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Đồng thời các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân các xã hiểu, đồng thuận, xác định ý thức trách nhiệm, chung sức, chung lòng, quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2024 - 2025./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết