Tiếng Việt | English

30/06/2021 - 09:12

Tân Thạnh: Phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hợp tác xã (HTX) có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thay đổi tập quán sản xuất và tạo diện mạo mới cho nông thôn trong thời kỳ hội nhập.

Hợp tác xã Tường Xuyên góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương

Hợp tác xã Tường Xuyên góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương

Hiện nay, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An có 17 HTX đang hoạt động, với gần 400 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 26 tỉ đồng, trong đó có 15 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 329 thành viên và 2 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Những năm qua, huyện Tân Thạnh luôn xác định việc xây dựng HTX là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần cho các địa phương hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM.

Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Lê Thanh Đông cho biết: “Trong 19 tiêu chí XDNTM, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất có vai trò quan trọng, nòng cốt trong việc giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, các HTX trên địa bàn huyện luôn phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Bên cạnh đó, một số HTX nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong XDNTM”.

HTX Tường Xuyên (xã Tân Hòa) là một trong những HTX hoạt động rất hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho gần 100 lao động nhàn rỗi ở địa phương, với mức thu nhập từ 3,5-6 triệu đồng/người/tháng. Được biết, hiện nay, HTX hoạt động trong lĩnh vực may gia công túi xách, giỏ nhựa xuất khẩu. Giám đốc HTX Tường Xuyên - Huỳnh Thị Xuyên cho biết: “Ngày 08-8-2020, HTX Tường Xuyên được thành lập, với 9 thành viên và vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Tiền thân của HTX Tường Xuyên là tổ may túi xách gia công xã Tân Hòa. Sau thời gian hoạt động, UBND xã tạo điều kiện cho tổ hợp tác thành lập HTX. Nhờ vậy, HTX bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất từ giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động nhàn rỗi ở địa phương lên đến gần 100 lao động. Bây giờ, hầu hết lao động nhàn rỗi ở địa phương đều vào HTX làm công nhân”.

Ngoài HTX Tường Xuyên, một số HTX trên lĩnh vực nông nghiệp cũng đang hoạt động hiệu quả như HTX Dịch vụ Nông nghiệp (DVNN) Hậu Thạnh Đông, HTX DVNN Tân Đồng Tiến, HTX DVNN Kiến Bình, HTX FRESGFRUIT Tân Thạnh,... Giám đốc HTX DVNN Kiến Bình - Dương Hoài Ân nói: “Ngày 09-12-2016, HTX DVNN Kiến Bình được thành lập, với 18 thành viên, vốn điều lệ 2 tỉ đồng. Lĩnh vực hoạt động là cung cấp vật tư nông nghiệp, cấy lúa, sản xuất lúa giống. Sau thời gian thành lập, HTX xây dựng được thương hiệu lúa tím trên đất Kiến Bình; đồng thời, thực hiện tốt công tác vận động thành viên tham gia cánh đồng lớn, bố trí lại sản xuất và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào canh tác lúa”.

Hiện nay, huyện Tân Thạnh có 10/12 xã đạt chuẩn NTM. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc hoàn thành các tiêu chí xã NTM, trong đó có sự đóng góp tích cực của các HTX. Tuy nhiên, một số HTX trên địa bàn huyện hoạt động chưa hiệu quả, chưa phát huy được vai trò kinh tế tập thể trong xã hội. Cụ thể, huyện có 9/17 HTX hoạt động chưa hiệu quả, trong đó, HTX DVNN Tân Lập đang làm thủ tục để giải thể tự nguyện.

Nguyên nhân các HTX hoạt động không hiệu quả do quy mô nhỏ, vốn ít, không có tài sản; nội dung hoạt động chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường và nhu cầu sản xuất; chưa triển khai được phương thức sản xuất, kinh doanh; đội ngũ cán bộ, quản lý ở các HTX năng lực điều hành còn yếu, chưa nhiệt tình, thiếu năng động, sáng tạo; các thành viên HTX còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy được nội lực trong từng thành viên để triển khai sản xuất, kinh doanh,…

Ông Lê Thanh Đông cho biết thêm: “Huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện NTM, vì vậy huyện không ngừng hoàn thành các tiêu chí xã NTM, trong đó có tiêu chí số 13. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu 100% xã, thị trấn có từ 1-2 HTX hoạt động hiệu quả. Riêng năm 2021, huyện hỗ trợ củng cố HTX DVNN Tân Thành và HTX DVNN Tân Bình hoạt động hiệu quả; các năm còn lại của giai đoạn 2021-2025, mỗi năm xây dựng 1 HTX và củng cố 2 HTX. Để đạt kế hoạch đề ra, huyện sẽ nắm lại cơ cấu, tổ chức, trình độ, năng lực của từng thành viên HTX để góp ý cho HTX tiến hành điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với nhiệm vụ điều hành và triển khai phương án sản xuất; rà soát các phương án sản xuất, kinh doanh của từng HTX để định hướng cho HTX hoạt động bảo đảm vừa sát với nhu cầu của nông dân, vừa khả thi trong điều kiện của HTX còn hạn chế năng lực kinh doanh, về nguồn vốn và đối tác; phổ biến những cơ chế, chính sách Nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và HTX, để các HTX tiếp cận và có thêm động lực thúc đẩy HTX phát triển; tổ chức vận động người dân tham gia làm thành viên của HTX; tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, nhất là về đất đai, tín dụng,…”./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích