Tiếng Việt | English

22/05/2024 - 10:08

Tân Trụ hỗ trợ công dân lập tài khoản và mật khẩu trên hệ thống dịch vụ công của công dân  

Theo Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - Trịnh Phước Trung, địa phương triển khai sáng kiến “Hỗ trợ công dân lập tài khoản và mật khẩu trên hệ thống dịch vụ công của công dân” khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC xã, thị trấn.

Tân Trụ triển khai “Hỗ trợ công dân lập tài khoản và mật khẩu trên hệ thống dịch vụ công của công dân"

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện các TTHC trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh và Quốc gia tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận trả kết quả hồ sơ TTHC xã, thị trấn sẽ được cán bộ tiếp nhận, giải quyết các TTHC hỗ trợ việc tạo lập tài khoản và mật khẩu của công dân khi đăng ký, sau đó cập nhật tất cả tài khoản được lập ban đầu thành một danh mục.

Đặc biệt, công dân là người cao tuổi hoặc có hạn chế về sử dụng các thiết bị điện tử thì công chức tiếp nhận hồ sơ TTHC sẽ kịp thời hỗ trợ người dân cung cấp lại tên tài khoản và mật khẩu cho công dân.

Bên cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong quá trình tạo lập tài khoản, nộp hồ sơ TTHC cũng sẽ được giải quyết kịp thời; bảo đảm hệ thống phần mềm Một cửa điện tử được cán bộ, công chức truy cập thường xuyên để nhanh chóng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC hợp lệ, bảo đảm thời hạn giải quyết và trả kết quả theo quy định.

"Việc hỗ trợ công dân lập tài khoản và mật khẩu trên hệ thống dịch vụ công không chỉ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mà còn góp phần thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, từng bước hình thành công dân số, doanh nghiệp số trên địa bàn huyện", ông Trịnh Phước Trung cho biết./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết