Tiếng Việt | English

03/12/2021 - 11:05

Tăng cường bảo vệ môi trường

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp chuyên môn; đồng thời, tăng cường phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường (BVMT) nếu có.

Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm

Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm

Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường

Lãnh đạo tỉnh Long An, sở, ngành, địa phương luôn chú trọng, quan tâm công tác BVMT trên địa bàn. Ngành chức năng kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về BVMT đến các doanh nghiệp đang hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác BVMT. Vì môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rất dễ phát sinh ô nhiễm nếu chủ quan, lơ là, buông lỏng công tác quản lý.

Bên cạnh đó, ngành TN&MT chủ động phối hợp địa phương, đoàn thể thực hiện hoạt động, chương trình, xây dựng nhiều mô hình BVMT. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng, góp phần kêu gọi chung tay tham gia xây dựng, BVMT trên địa bàn. Mặt khác, qua tiếp nhận thông tin từ người dân, ngành chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp Hòa Bình (huyện Thủ Thừa) - Đặng Trung Tín, trước khi tiếp nhận đầu tư, khu xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Toàn bộ nước thải đều tập trung về hệ thống xử lý tập trung của khu để xử lý, bảo đảm an toàn cho môi trường. Công ty báo cáo đầy đủ về việc BVMT theo quy định, lắp đặt và vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, truyền dữ liệu về Sở TN&MT theo dõi, kiểm tra. Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, chất thải nguy hại. Riêng chất thải nguy hại, khu bố trí riêng vị trí theo đúng quy định. Đồng thời, công ty phối hợp ngành chức năng, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BVMT cho các doanh nghiệp thứ cấp nắm bắt, thực hiện.

Huyện Cần Đước đặc biệt quan tâm đến công tác BVMT, duy trì nhiều hoạt động, chương trình có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và lan tỏa thông điệp xây dựng, BVMT đến cộng đồng. Theo Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Cần Đước - Nguyễn Anh Tuấn, huyện chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVMT thông qua các cuộc họp, phổ biến trên phương tiện truyền thanh. Huyện tổ chức phát động nhiều mô hình như tuyến đường hoa, tuyến đường xanh, sạch, đẹp, hố thu gom rác,... phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng môi trường tại địa phương.

Huyện cũng tổ chức và thu gom cơ bản rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày, vận chuyển về Nhà máy Xử lý rác Đa Phước (TP.HCM) để xử lý theo đúng quy định. Hiện nay, Phòng tiếp tục phối hợp các đoàn thể địa phương duy trì và thực hiện thêm một số mô hình mới về xây dựng, BVMT, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường và cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Phát huy hiệu quả của lò đốt rác

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát về chất thải, nước thải tại các khu cách ly y tế tập trung và bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc quản lý và xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19; thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra và kiểm soát thường xuyên về lĩnh vực môi trường. Đặc biệt, việc đầu tư, đưa vào vận hành lò đốt rác không chỉ bảo đảm phục vụ tốt việc xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 mà còn phát huy được vai trò, hiệu quả trong xử lý chất thải y tế tại địa phương sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Hòa - Phan Văn Tâm cho biết: Huyện phân loại cụ thể chất thải tại các cơ sở điều trị, khu vực cách ly, phong tỏa,... để xử lý đạt hiệu quả. Việc hoàn thành, đưa vào vận hành lò đốt rác tạo sự chủ động cho địa phương trong xử lý chất thải. Lò đốt rác hiện có công suất 1,5 tấn/ngày và lò vi sóng 200kg/ngày, xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Hiện nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, lò đốt rác còn giúp địa phương chủ động, phục vụ tốt việc xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế, bảo đảm an toàn môi trường, tránh gây ô nhiễm.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn nhấn mạnh, công tác BVMT trên địa bàn thời gian gần đây được cải thiện đáng kể. Người dân, doanh nghiệp ngày càng nâng cao nhận thức về BVMT. Tuy nhiên, môi trường vẫn còn một số hạn chế nhất định. Thời gian tới, Sở tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung.

Trong đó, Sở kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp. Sở hỗ trợ UBND cấp huyện xử lý, giảm thiểu ô nhiễm nước mặt tại các kênh, rạch. Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc môi trường nước mặt, nước ngầm, không khí, xây dựng báo cáo chuyên đề về môi trường và tổng hợp số liệu về môi trường hàng năm, trong đó có rà soát, đánh giá, đề xuất vị trí và tần suất quan trắc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của từng địa phương. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giám sát chặt chẽ công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của các đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác tiếp nhận đầu tư, Sở tham mưu chỉ tiếp nhận các dự án có thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường, bảo đảm khoảng cách với khu vực dân cư xung quanh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; không cấp phép đối với các dự án tiêu tốn năng lượng, khai thác tài nguyên, không gắn liền với chế biến, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; hạn chế việc tiếp nhận các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp, ngoại trừ các ngành, nghề dịch vụ, mang tính chất đặc thù; kiên quyết không cho đầu tư mở rộng đối với các dự án không thực hiện tốt công tác BVMT.

Tăng cường công tác hậu kiểm sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch BVMT. Tiếp tục đầu tư hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động và trang thiết bị quan trắc trên địa bàn tỉnh. Vận hành, bảo trì hệ thống giám sát các trạm xử lý nước thải tập trung của các khu, cụm công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh.

“Sở tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, ý thức của cộng đồng và doanh nghiệp về BVMT thông qua các kênh thông tin như Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; treo băng rôn, sổ tay, xe cổ động,… hoặc các hình thức khác như lồng ghép tuyên truyền BVMT vào các cuộc họp tổ dân phố, họp nhóm. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về BVMT vào cuộc sống hàng ngày” - Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn thông tin./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết