Tiếng Việt | English

08/08/2015 - 14:37

Tăng hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm 2015

Bộ Công Thương quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 đối với đường tinh luyện, đường thô là 81.000 tấn.

Bộ Công Thương mới ban hành Thông tư 25/2015/TT-BCT (Thông tư 25) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/8/2015 đến hết ngày 31/12/2015, quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 đối với đường tinh luyện, đường thô (mã số hàng hóa 1701) là 81.000 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCT về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 đối với đường tinh luyện, đường thô là 81.000 tấn. (Ảnh: Internet)

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện.
Thời điểm phân giao hạn ngạch thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường sản xuất trong nước.

So với năm 2014, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2015 tăng thêm 3.800 tấn. Năm 2014, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất; sản xuất đường thô để tinh luyện theo quy định của Bộ Công Thương là 77.200 tấn./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết