Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 21:01

Long An

Tăng trưởng xanh trong phát triển công nghiệp

Ngày 26-11-2015, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học thực trạng phát triển các khu, cụm công nghiệp đến tăng trưởng xanh.


Đại biểu tham gia hội thảo

Đây là một phần trong đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá tác động của các khu, cụm công nghiệp đến tăng trưởng xanh của tỉnh Long An - Giải pháp phát triển khu, cụm công nghiệp xanh của tỉnh” do Tiến sĩ Huỳnh Thanh Tú -Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM và Giám đốc Sở KH&CN - Thạc sĩ Mai Văn Nhiều, làm chủ nhiệm đề tài.

Long An là tỉnh có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đã quy hoạch 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 13.500ha. Hiện nay, tỉnh đang trong quá trình phát triển công nghiệp và đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển công nghiệp. Trong quá trình phát triển, Long An có nhiều thuận lợi, trong đó tốc đó phát triển trên lĩnh vực công nghiệp luôn ở mức cao hơn so với các tỉnh thành trong khu vực. Tuy nhiên, tỉnh luôn đối mặt với thách thức như cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,…

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá tác động của các khu, cụm công nghiệp đến tăng trưởng xanh của tỉnh Long An - Giải pháp phát triển khu, cụm công nghiệm xanh của tỉnh” góp phần xây dựng mô hình chuẩn hóa về đánh giá tác động của khu, cụm công nghiệp đến kinh tế, xã hội theo hướng xanh và bền vững, từng bước giúp tỉnh phát triển trong quá trình hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới.

Tại hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận như: Tổng quan nghiên cứu về tăng trưởng xanh và sự cần thiết áp dụng tăng trưởng xanh tại tỉnh Long An; tổng quan tình hình nghiên cứu về tác động của khu, cụm công nghiệp đến tăng trưởng xanh; khu công nghiệp sinh thái: kinh nghiệm tại một số quốc gia và gợi ý phát triển cho khu công nghiệp tại Việt Nam; thực trạng công tác bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng trong các khu công nghiệp tỉnh Long An;…

Mai Hương

Chia sẻ bài viết