Tiếng Việt | English

01/07/2022 - 14:47

Tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam  

Ngày 01/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Dự hội nghị có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đại tá Nguyễn Minh Phương – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên BĐBP tỉnh thuyết trình các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định 02/2021/NĐ-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP; Thông tư số 163/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của BĐBP; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 07/01/2022 của Bộ Quốc phòng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp giữa BĐBP và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ Biên phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Phương – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Long An, ủy viên Hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cho biết: "Mục đích của buổi tập huấn làm cơ sở để triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn các báo cáo viên sau khi tham gia tiếp tục tích cực nghiên cứu, nắm vững các nội dung tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới".

Các đại biểu dự tập huấn chuyên sâu Luật Biên phòng Việt Nam

Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. Luật gồm 6 chương 36 điều, quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Biên phòng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022./.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết