Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 15:37

Thạnh Hóa tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài  

Sáng 15/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa, tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Tập huấn kỹ năng viết tin, bài năm 2023.

Tổng Biên tập Báo Long An - nhà báo Phùng Tấn Tú hướng dẫn kỹ năng cơ bản trong thông tin báo chí và nghiệp vụ truyền thanh cơ sở

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa - Hoa Vinh Tuấn Kiệt; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng trên 150 đại biểu là thành viên, cộng tác viên  Ban Chỉ đạo 35 huyện; Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện; cán bộ Ban Tuyên giáo, Ban Biên tập Đài truyền thanh các xã, thị trấn dự.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Tổng Biên tập Báo Long An - nhà báo Phùng Tấn Tú hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong thông tin báo chí và nghiệp vụ truyền thanh: Về định hướng tuyên truyền các nội dung phát triển KT-XH ở địa phương; kỹ năng viết tin, bài, công thức thông tin “6 W + 1 H”, cách khai thác thông tin, dữ liệu, phản ánh, kỹ thuật chụp ảnh, xây dựng kết cấu một chương trình phát thanh ở cơ sở; hướng dẫn sử dụng, cách thức cập nhật thông tin, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử.

Các đại biểu dự tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho đại biểu nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ năng viết tin, bài, cách phát hiện đề tài và khai thác tài liệu, thực hiện thành thạo cách viết một tin ngắn,… để áp dụng vào thực tiễn công tác. Từ đó, kịp thời truyền tải, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các Trang Thông tin điện tử của huyện và chương trình truyền thanh ở cơ sở./.

Trung Hưng

Chia sẻ bài viết