Tiếng Việt | English

16/08/2022 - 14:31

Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Công đoàn  

Ngày 16/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài và công tác truyền thông trên mạng xã hội cho cán bộ Công đoàn các cấp. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Lê Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Phạm Thị Quyên dự.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông trong công nhân, viên chức, lao động ở các cấp Công đoàn, đặc biệt là nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho bản tin Công đoàn, Website Công đoàn Long An và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông Công đoàn, nhất là tương tác trên mạng xã hội.

Lớp tập huấn diễn ra trong một ngày do Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn – Lâm Chí Công làm báo cáo viên. Tham gia tập huấn, các cán bộ Công đoàn được nghe hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng viết tin, bài và công tác truyền thông trên mạng xã hội.

Báo cáo viên Lâm Chí Công hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng viết tin, bài với các các bộ Công đoàn

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ Công đoàn nắm rõ hơn các kỹ năng cần thiết trong viết tin, bài và cách làm hay, hiệu quả trong công tác truyền thông, đặc biệt là tương tác trên mạng xã hội, từ đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tại đơn vị./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết