Tiếng Việt | English

17/09/2023 - 18:02

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng  

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An đã chi trả bồi thường được gần 275ha.

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 275ha

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn toàn tỉnh đã chi trả bồi thường được trên  895ha.

Cụ thể, huyện Thủ Thừa 57ha; huyện Bến Lức 204ha; huyện Cần Đước 86,4ha; huyện Cần Giuộc gần 215ha; huyện Đức Hoà trên 260ha; huyện Tân Trụ 1,87ha; TP.Tân An trên 21,5ha; huyện Châu Thành gần 6ha; huyện Tân Hưng gần 8,6ha; huyện Vĩnh Hưng trên 12,54ha; huyện Thạnh Hoá trên 22,2ha.

Trong đó, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh đã chi trả bồi thường được gần 275ha.

Theo mục tiêu kế hoạch tỉnh đề ra là năm 2023 phấn đấu giải phóng mặt bằng trên 927ha. Như vậy, so với kế hoạch đề ra trong năm thì đến hiện tại chưa đạt 30%.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng. Qua đó, nhằm tạo quỹ đất sạch, triển khai các dự án, công trình trọng điểm và thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/11/2021, UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc và thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đó, tỉnh tập trung bố trí đủ nguồn vốn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với công trình trọng điểm, công trình vốn đầu tư công, kịp thời chi trả cho người dân.

Đồng thời làm việc với doanh nghiệp quy định thời hạn để doanh nghiệp kịp thời chi trả cho hộ dân. Trường hợp quá thời hạn, doanh nghiệp vẫn chưa chuyển tiền bồi thường, sẽ kiên quyết giải quyết theo quy định.

Tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo địa phương tăng cường công tác vận động để người bị thu hồi đất chấp thuận chủ trương thu hồi đất. Đối với phần diện tích đã bồi thường, đôn đốc các chủ đầu tư sớm triển khai dự án để làm cơ sở vận động các trường hợp còn lại chấp hành chủ trương thu hồi đất.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án công trình trọng điểm.

Huyện Bến Lức tiến hành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân

Trước đó, ngày 04/11/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị quyết đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng; phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.000ha đất để phát triển KT-XH, trong đó, tập trung các dự án trọng điểm, đột phá, các dự án tạo quỹ đất sạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới.

Mặt khác, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng tối thiểu 5.000ha đất để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH nhanh và bền vững của tỉnh.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư; người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và bảo đảm nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết