Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Thủ Thừa - Các đoàn thể phối hợp làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam và Công an huyện Thủ Thừa đã báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới” (2013-2015). Ban Chỉ đạo phong trào từ huyện đến cơ sở được thành lập, củng cố, kiện toàn với việc thực hiện các mô hình điểm về: “Xây dựng xã không tội phạm ma túy, giảm người nghiện ma túy gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tội phạm xâm hại trẻ em gắn với phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”, “Nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Huyện còn củng cố 61 Ban Công tác mặt trận với 672 thành viên, củng cố các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở ấp, khu phố với 451 thành viên; 61 tổ hòa giải với 414 hòa giải viên, 13 câu lạc bộ pháp luật với 136 thành viên. Ngoài ra, Mặt trận còn cử cán bộ tham gia các tổ tự quản khu dân cư như: Ban, Tổ an ninh, trật tự, Bảo vệ dân phòng, Đội dân phòng, Đội Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm… với 217 thành viên và phát động khu dân cư và gia đình an toàn về an ninh, trật tự, không tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tham gia truy bắt tội phạm… Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công đoàn huyện đều phối hợp với công an xây dựng các mô hình, phong trào TDBVANTQ gắn với phong trào, mô hình của ngành mình. Hai năm qua, nhân dân trong huyện đã cung cấp trên 600 nguồn tin, trong đó có trên 550 nguồn tin có giá trị giúp công an điều tra, xác minh làm rõ 496 đối tượng trộm cắp, đá gà, cá độ, đánh bạc, cướp giật, gây mất trật tự công cộng,… Người dân còn tham gia vây bắt 15 vụ với 27 đối tượng phạm pháp quả tang, trộm cắp trâu bò, cướp giật trên tuyến Quốc lộ 1, N2 giao cho công an xử lý. MTTQ và các tổ chức thành viên còn nhận lãnh giáo dục, cảm hóa các đối tượng vi phạm với 531 người chuyển biến tốt. Đã có trên 22.000 hộ đạt “Gia đình văn hóa”, 61/61 khu dân cư văn hóa, 79 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương được xây dựng, 67 người nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất, trên 2,5 tỉ đồng Quỹ vì người nghèo và trên 6 tỉ đồng do các mạnh thường quân đóng góp. Góp phần đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giảm số người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông thời gian qua./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết