Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Thủ Thừa

Bí thư Huyện ủy đối thoại trực tiếp với nhân dân

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Lê Tấn Dũng đã có cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thị trấn Thủ Thừa về định hướng quy hoạch và chỉnh trang thị trấn.

Ông Lê Tấn Dũng đã thông báo đến nhân dân thị trấn về định hướng quy hoạch và phát triển, chỉnh trang thị trấn. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, người dân thị trấn đã trao đổi và kiến nghị với Bí thư Huyện ủy và các ngành chức năng của huyện về một số nội dung xoay quanh các vấn đề như: Công tác quy hoạch và xây dựng chợ Thủ Thừa; định hướng quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính của huyện; công tác quy hoạch và tiến độ xây dựng bờ kè Thủ Thừa; tình trạng xả rác thải, nước sinh hoạt ra đường vẫn chưa được giải quyết; một số căn nhà nằm trong vùng quy hoạch đã xuống cấp, có được chỉnh sửa, xây dựng lại không?;...

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều ý kiến của người dân thị trấn đã được ông Lê Tấn Dũng trả lời và đưa ra biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Thông qua tiếp xúc đối thoại trực tiếp, người dân thị trấn đã phát huy quyền làm chủ của mình, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời, thông qua đối thoại cũng tuyên truyền, phổ biến để nhân dân hiểu và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chủ trương về định hướng quy hoạch và chỉnh trang thị trấn của huyện Thủ Thừa.

Ngọc Hân- Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết