Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 11:08

Thủ Thừa: Chất lượng giải quyết các vụ án được nâng lên


Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Lê Tấn Dũng trao tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác CCTP giai đoạn 2011-2015

Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa (Long An) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp (CCTP) giai đoạn 2011-2015. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Đỗ Văn Dũng đến dự.

Sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện công tác CCTP, cụ thể là thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp từng bước được đổi mới, củng cố, kiện toàn. Trình độ chuyên môn của cán bộ tư pháp không ngừng được nâng lên. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố được thực hiện ngày càng chặt chẽ. Việc phê chuẩn, tạm giữ, tạm giam, khởi tố đúng pháp luật, không có trường hợp quá hạn theo luật định. Đến nay, 100% các vụ án được đưa ra xét xử, kiểm sát viên đều bảo vệ cáo trạng mà Viện Kiểm sát đã truy tố, không có trường hợp nào Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Điểm nổi bật là công tác xét xử các loại án, nhất là án hình sự của Tòa án nhân dân huyện luôn được bảo đảm đúng pháp luật không để xảy ra oan sai, chất lượng giải quyết các vụ án được nâng lên, án hủy giảm dưới 1,16%, án cải sửa dưới 4,2%. Hoạt động thi hành án dân sự thực hiện đi vào nền nếp, những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp tồn đọng nhiều năm được quan tâm giải quyết.

Ông Đỗ Văn Dũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện như: Cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp; HĐND cấp tỉnh cần tăng cường công tác giám sát đối với mọi hoạt động của các cơ quan tư pháp; có các chế độ đãi ngộ đặc thù đối với cán bộ, công chức ngành Tư pháp để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết