Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 17:24

Thủ Thừa- Hội nghị triển khai Nghị quyết 11 (XI)

Ngày 1/7/2015, Huyện ủy Thủ Thừa (Long An) tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết, trong đó tập trung vào của 4 nội dung lớn: Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương, theo đó Trung ương đã quyết định chọn phương án “Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân”; và về Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Thông qua việc học tập, quán triệt, giúp các cấp ủy đảng vận dụng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Ngọc Hân - Huỳnh Du

Chia sẻ bài viết