Tiếng Việt | English

14/05/2023 - 09:09

Thủ Thừa: Nhiều mô hình hay làm theo gương Bác

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Thủ Thừa đạt nhiều kết quả tích cực.

Nông dân thu gom chai, vỏ thuốc bảo vệ thực vật để đổi gạo

Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm thường xuyên, quan trọng để cán bộ, đảng viên tự học tập, phấn đấu, góp sức xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hàng năm, theo từng chuyên đề, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt chuyên đề đạt trên 98%; quần chúng trên 96%. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trở thành lối sống, nếp nghĩ, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên.

Qua hoạt động thực tiễn, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như Cột điện nở hoa; Vườn cây thanh niên làm theo lời Bác; Tiếp sức mùa thi; Thu gom chai, vỏ thuốc bảo vệ thực vật để đổi gạo; Tuyến đường hoa; Sản xuất lúa theo chuỗi giá trị, canh tác lúa thông minh;…

Năm 2023, huyện chọn 10 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết