Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 14:56

Thủ Thừa: Qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã

Huyện Thủ Thừa vừa tổ chức tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã (PLCAX), từ năm 2009-2015.

Thủ Thừa là huyện nội địa gồm 12 xã và 1 thị trấn. Trong đó, thị trấn Thủ Thừa bố trí lực lượng công an chính quy, còn lại 12 xã bố trí lực lượng bán chuyên trách. Qua 7 năm thực hiện PLCAX, lực lượng công an xã trên địa bàn huyện cơ bản làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy - UBND xã về bảo đảm an ninh, trật tự, là lực lượng chủ công, nòng cốt giúp UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Các chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, được lực lượng công an xã tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú. Qua đó, nhân dân đã phát hiện cung cấp trên 1.800 nguồn tin, giúp công an xã làm rõ, xử lý trên 1.170 vụ với 1.900 đối tượng. Bên cạnh đó, công an xã còn phối hợp các ngành, đoàn thể nhận lãnh cảm hóa, giáo dục trên 780 đối tượng. Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn dân cư ngày càng thể hiện tính chủ động tích cực. Thời gian qua, lực lượng công an xã đã giải quyết trên 80% vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra ở cơ sở.

Qua 7 năm thực hiện PLCAX, lực lượng công an xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét, ổn định về tổ chức và bảo đảm về số lượng, nâng dần về chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương./.

Ngọc Hân - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết