Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 20:52

Thu xếp 1,3 tỷ USD vốn ODA cho các dự án truyền tải điện

 

Ảnh minh họa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết, trong 5 năm qua, Tổng Công ty đã thu xếp vốn để triển khai các dự án truyền tải với tổng giá trị là 70.650 tỷ đồng; trong đó đã ký kết tổng số vốn ODA tương đương 1,3 tỷ USD.

Nhờ tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế nên đây là kênh hỗ trợ tốt cho việc thu xếp vốn, đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng của đơn vị.

Tổng Công ty đang tiếp tục duy trì và củng cố các quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển Pháp (AfD), Cơ quan Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản (NEXI), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Bên cạnh thu xếp vốn ODA từ các nhà tài trợ chính, Tổng Công ty còn chủ động tìm kiếm, huy động vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế khác dưới hình thức tín dụng xuất khẩu; mở rộng hợp tác song phương; tăng cường hợp tác trong khối ASEAN và các nước trong khu vực, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Tổng Công ty.

Theo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, mục tiêu của Tổng Công ty trong 5 năm tới là xây dựng, trình duyệt giá truyền tải điện hợp lý đảm bảo vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Đồng thời tự chủ về tài chính, đảm bảo lợi nhuận, có các chỉ tiêu tài chính theo quy định và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính.

Mặt khác, Tổng Công ty thu xếp đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng để phát triển hệ thống truyền tải điện Quốc gia đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt./.

Theo Vietnam+
 

Chia sẻ bài viết