Tiếng Việt | English

01/10/2015 - 10:12

Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác

Phát triển kinh tế hợp tác (KTHT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bởi, khi tham gia liên kết hợp tác sản xuất dưới dạng THT, nhất là hình thức HTX, nông dân có điều kiện nâng cao giá trị gia tăng, thu nhập. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.940 tổ KTHT với 31.158 thành viên và 113 HTX với 1.446.000 thành viên.


Nông dân sản xuất an toàn hơn khi tham gia hợp tác xã

Tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thời gian qua, KTHT đã góp phần tích cực trong việc tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các HTX nông nghiệp đã dần thích nghi với nền kinh tế thị trường và hoạt động đa ngành nghề mang lại hiệu quả cao cho HTX cũng như hỗ trợ cho kinh tế hộ; giải quyết việc làm cho nhiều lao động với thu nhập bình quân 2-3,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong 113 HTX hiện nay, có 67 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 1.560 thành viên và 2 liên hiệp HTX nông nghiệp. Trong 1.940 tổ KTHT, có 476 tổ góp vốn mua phương tiện sản xuất với 5.462 thành viên, vốn góp 76,51 tỉ đồng; 247 tổ KTHT theo Quyết định 62 của Chính phủ với 4.530 thành viên; 88 tổ thành lập dựa trên hợp đồng hợp tác theo Nghị định 151 của Chính phủ; 310 THT sản xuất khác với 5.223 thành viên; 819 THT giúp nhau trong đời sống xã hội với 15.703 thành viên.

Chủ tịch Liên minh HTX Long An - Công Hoàng Bạch cho biết: “Vai trò của HTX trong sản xuất nông nghiệp hết sức quan trọng. Bởi, nếu từng nông dân sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thì không bao giờ có sự cạnh tranh tốt với thị trường, đặc biệt là thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, muốn có sản phẩm tốt, đồng đều, quản lý được chất lượng thì nông dân phải hợp tác và liên kết với nhau. Chính vì vậy, vai trò HTX nông nghiệp ngày càng phải được khẳng định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 113 HTX với vốn điều lệ trên 61 tỉ đồng”.

Điểm tựa cho nông dân

Thời gian qua, có thể nói, nhờ vào HTX mà rất nhiều nông dân đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Điển hình như HTX Nông nghiệp Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng với 103 thành viên và 464ha đất sản xuất lúa.

Nhiều năm qua, nông dân tham gia HTX luôn được ổn định đầu ra sản phẩm và lợi nhuận cũng cao hơn khi chưa vào HTX. Cụ thể, trong năm 2015, HTX Nông nghiệp Gò Gòn ký hợp đồng liên kết sản xuất, đầu tư và bao tiêu sản phẩm với Cty TNHH Phước Sơn trên diện tích 531ha, 89 hộ tham gia trong vụ Đông Xuân và Hè Thu.

Theo ông Nguyễn Văn Ngưu, xã viên HTX Nông nghiệp Gò Gòn: “Trong vụ Đông Xuân vừa qua, các xã viên trong HTX sản xuất lúa đạt năng suất bình quân 8 tấn/ha. Với giá bán 5.750 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư 17 triệu đồng/ha, chúng tôi thu lợi nhuận được 28-29 triệu đồng/ha, cao hơn người dân sản xuất ngoài mô hình 5 triệu đồng/ha".

Khi tham gia vào HTX, các xã viên trong HTX Thanh long Tầm Vu, huyện Châu Thành được cung ứng vật tư nông nghiệp, ký sổ mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đến khi thu hoạch thanh long mới trả tiền và được HTX thu mua quả thanh long với giá cả hợp lý. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, xã viên HTX Thanh long Tầm Vu cho biết: “Gia đình tôi có 5ha đất trồng thanh long. Khi tham gia HTX, đầu ra sản phẩm ổn định hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng thanh long đạt năng suất, đúng chuẩn VietGAP”.


Nông dân sản xuất an toàn hơn khi tham gia hợp tác xã

Tạo bước đột phá về phát triển kinh tế hợp tác

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền, để tạo bước đột phá về phát triển KTHT, nhanh chóng đưa KTHT thoát khỏi những yếu kém hiện nay, tiến tới phát triển nhanh và bền vững, phải tiếp tục thực hiện việc đổi mới HTX trên các mặt: Sở hữu, quản lý hoạt động kinh doanh và phân phối phù hợp với những nguyên tắc HTX; đẩy mạnh phát triển các hình thức hợp tác đa dạng, tự nguyện kết hợp việc thành lập THT, HTX liên kết sản xuất.

Phấn đấu đến năm 2020, vị trí, vai trò quan trọng của khu vực KTHT trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh được thể hiện rõ nét, thu hút số đông hộ nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức tham gia HTX. Chỉ tiêu: 100% các HTX hoàn thành chuyển đổi và hoạt động theo Luật HTX, củng cố các HTX yếu kém, giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả; 90% cán bộ, thành viên và người lao động trong THT, HTX được tuyên truyền, giáo dục pháp luật về kinh tế tập thể; đến năm 2017, có khoảng 50% HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả, đến năm 2020, đạt trên 70% và thành lập mới 60 HTX, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp trên 40 HTX./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích