Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 09:51

Tiếp xúc cử tri cần được tổ chức sâu, rộng

Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đại biểu dân cử. Thời gian qua, hoạt động TXCT được thực hiện nghiêm túc, mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết. Tuy nhiên, các cuộc TXCT vẫn chưa thật sự sâu, rộng nên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân còn hạn chế, nhiều vấn đề cử tri quan tâm chưa được giải quyết, xử lý kịp thời,... làm giảm lòng tin của cử tri đối với đại biểu dân cử.

Các tổ đại biểu HĐND đã luân chuyển địa điểm TXCT để tất cả cử tri đều được tiếp xúc với đại biểu, nhưng thành phần tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri hầu hết vẫn là đại diện cử tri, bao gồm: Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã,... Chính vì vậy, ý kiến phát biểu của cử tri còn mang tính đại diện, chưa thật sự sát, đúng với ý chí, nguyện vọng của đa số người dân.

Thời gian tới, cần căn cứ vào nội dung, chương trình của kỳ họp để bố trí thành phần cử tri tham dự hội nghị TXCT sao cho phù hợp và hiệu quả. Có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri hoặc chỉ TXCT theo lĩnh vực, ngành nghề mà HĐND dự kiến sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan. Thường trực HĐND, UBND cần cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các đại biểu HĐND. Trên cơ sở tài liệu được cung cấp, từng đại biểu phải chuẩn bị chu đáo những nội dung sẽ trình bày để cung cấp thông tin cho cử tri và ghi nhận những ý kiến phản hồi có chất lượng. Ngoài việc TXCT ở cơ sở, nên tổ chức các buổi tiếp xúc theo ngành nghề, theo giới, thậm chí theo đối tượng là những hộ nghèo để có những ý kiến phản hồi thiết thực từ những người đang thụ hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước.

Thường trực, đại biểu HĐND cần thường xuyên đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri cho đến khi có kết quả cuối cùng. Các đơn vị phục vụ HĐND phải thường xuyên thống kê, rà soát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cấp, các ngành; tham mưu Thường trực HĐND và các đại biểu tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương./.

Mi Trần

Chia sẻ bài viết