Tiếng Việt | English

15/03/2021 - 16:25

Tìm hiểu thực tế chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Long An

Ngày 15/3, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (gọi tắt là GIZ) và Trường Cao đẳng Long An tổ chức Hội thảo chuyển đổi số và khảo sát, tìm hiểu thực tế chuyển đổi số tại trường thời gian qua.

Đại biểu tham gia Hội thảo chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Long An


Trường Cao đẳng Long An là Trường Cao đẳng công lập duy nhất của tỉnh. Mỗi năm, trường tuyển sinh đào tạo trên 7.000 học sinh, sinh viên. Trong đó, có 16 nghề cao đẳng, 24 nghề trung cấp.

Hiện, trường đang trong giai đoạn bắt đầu thực hiện chuyển đổi số: Sử dụng các bài giảng điện tử, các mô hình, phần mềm mô phỏng, phương pháp giảng dạy mang tính tương tác với người học nhằm phát huy năng lực người học. Đồng thời, nhà trường đang vận hành hệ thống quản trị phần mềm cũng như app quản trị cơ sở dữ liệu người học nói riêng,...

Hiện nay, Trường Cao đẳng Long An đang bắt đầu thực hiện chuyển đổi số

Tại hội thảo, đại diện Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, các chuyên gia, đại diện Trường Cao đẳng Long An chia sẻ xu hướng chuyển đổi số - quá trình tất yếu của phát triển. Đối với Trường Cao đẳng Long An, chuyển đổi số mang đến nhiều lợi ích trong nâng cao chất lượng đào tạo, giúp mọi người tiếp cận thông tin về trường, về đào tạo nhiều hơn, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp không gian, tiết kiệm về thời gian. Chuyển đổi số sẽ giúp trường thực hiện công tác đào tạo mang tính thích ứng, linh hoạt, mở và phản ứng nhanh hơn với thay đổi và các tác động từ bên ngoài./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết