Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 09:33

Tín hiệu tích cực của thị trường bán lẻ hàng hóa

Trên địa bàn tỉnh Long An, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2022 đạt trên 9.300 tỉ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước, tăng 75,9% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng 2022 khoảng 63.817 tỉ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ, đạt 66,2% so kế hoạch.

Trên địa bàn tỉnh Long An, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2022 đạt trên 9.300 tỉ đồng

Nhìn chung, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ đang dần bắt kịp thời điểm khi dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát mạnh. Thời điểm này việc lưu thông hàng hóa trên thị trường không còn chịu tác động của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân dần hồi phục, nhu cầu mua sắm hàng hóa bắt đầu tăng.

 Trong tháng 7 doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 42.262 tỉ đồng

Hiện nay, nguồn cung hàng hóa tại thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất như xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi,… luôn được bảo đảm, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân và doanh nghiệp.  

Tất cả các mặt tích cực nêu trên dẫn đến trong tháng 7 doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 42.262 tỉ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 3.683 tỉ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 17.870 tỉ đồng, tăng 24,5% so cùng kỳ.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2022 đạt khoảng 670 triệu USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Lũy kế xuất khẩu 7 tháng của năm 2022 đạt 4,3 tỉ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ, đạt 68,1% so với kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2022 khoảng 600 triệu USD, tăng 35,65% so với cùng kỳ. Lũy kế nhập khẩu 7 tháng 2022 đạt 3,3 tỉ USD, tăng 3,27% so với cùng kỳ, đạt 66,8% so với kế hoạch./.

Mai Hương 

Chia sẻ bài viết