Tiếng Việt | English

Long An phối hợp các địa phương kiểm soát sự di chuyển của người dân qua địa bàn

UBND tỉnh Long An có công văn số 9186/UBND-VHXH về việc phối hợp quản lý, kiểm soát sự di chuyển của người dân qua địa bàn tỉnh.