Tiếng Việt | English

Hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế hỗ trợ điều trị F0 tại nhà

Người bệnh và người chăm sóc cần biết sử dụng các thiết bị y tế như nhiệt kế, máy đo SpO2 cầm tay, máy đo huyết áp và đọc đúng các chỉ số.