Tiếng Việt | English

Đừng lăn tăn 'thẻ xanh' F0

Người có "thẻ xanh" vì từng là F0 thật ra là người an toàn nhất trong cộng đồng hiện nay, chứ không phải người có "thẻ xanh" nhờ đã tiêm vắc-xin đủ mũi.