Tiếng Việt | English

Tình nguyện tham gia phòng, chống dịch

Gác lại việc riêng, đoàn viên, thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An tự nguyện đăng ký làm tình nguyện viên, “chia lửa” với đội ngũ y tế, góp phần tích cực hỗ trợ các địa phương chống dịch Covid-19.