Tiếng Việt | English

Bản tin phòng, chống Covid-19 sáng 29/01: Long An hiện còn 142 ca đang điều trị

Số ca bệnh hiện đang điều trị theo tầng 142 ca cụ thể như sau: Tầng 1: 4 ca (2,81%), tầng 2: 88 ca (61,97%), tầng 3: 50 ca (35,21%). Khả năng còn tiếp nhận theo tầng: Tầng 1: 1.115, tầng 2: 981, tầng 3: 176.