Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 21:30

Tổng Bí thư gặp đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam và Hoa Kỳ

Tổng Bí thư chuyển tải thông điệp của nhân dân Việt Nam “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ.