Tiếng Việt | English

23/03/2023 - 15:42

TP.Tân An: Lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên về việc thực hiện công trình trọng điểm năm 2023

Ngày 23/3, Bí thư Thành ủy Tân An (tỉnh Long An) - Lê Công Đỉnh chủ trì hội nghị quán triệt và lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên về việc thực hiện công trình trọng điểm năm 2023, gồm dự án Kè chống sạt lở sông Vàm Cỏ Tây và dự án chỉnh trang Khu dân cư cặp bờ kè chống sạt lở sông Vàm Cỏ Tây (phường 2, phường 6).

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh trân trọng những ý kiến của cán bộ, đảng viên, qua đó, giúp Thành ủy, UBND thành phố có những giải pháp hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm cuộc sống người dân

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ chợ cá phường 2 đến cầu mới Tân An) có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 277 tỉ đồng. Diện tích đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và đất Nhà nước quản lý khoảng 26.472m², trong đó, diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân là 18.575,5. Dự án chỉnh trang khu dân cư cặp bờ kè chống sạt lở sông Vàm Cỏ Tây có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 119 tỉ đồng. Diện tích đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và đất Nhà nước quản lý khoảng 14.646,4m², trong đó diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân là 10.996,7m2.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đồng tình với chủ trương của thành phố trong thực hiện các dự án nhằm chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan du lịch cho thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên quan tâm công tác thực hiện bồi thường thỏa đáng, hỗ trợ, bố trí tái định cư, bảo đảm cuộc sống người dân.

Bên cạnh tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, tại hội nghị, Bí thư Thành ủy - Lê Công Đỉnh yêu cầu UBND thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp với UBND phường 2, phường 6 trong thực hiện tốt quy trình, thủ tục, giải phóng mặt bằng, kê biên, kiểm đếm, thẩm định và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2 dự án trên; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình tại cơ sở để kịp thời tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc; ngăn ngừa, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; Đảng ủy phường 2, phường 6 tùy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận chủ trương dự án.

Với cán bộ, đảng viên bị ảnh hưởng bởi các dự án, công trình trên địa bàn, cần phát huy tính tiên phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai thực hiện dự án.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo thành phố mong muốn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị trong việc triển khai thực hiện dự án. Những đóng góp này sẽ giúp Thành ủy, UBND thành phố có những giải pháp triệt để, sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả hơn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết