Tiếng Việt | English

07/05/2024 - 14:40

Trao đổi, hợp tác giữa UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM  

Ngày 07/5, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trao đổi về chương trình, nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa dự.

UBND tỉnh và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trao đổi chương trình, nội dung hợp tác

Năm 2023, UBND tỉnh và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình, nội dung đề ra về bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; triển khai phối hợp tư vấn chính sách về nhu cầu phát triển nông nghiệp và công nghiệp theo nhu cầu của tỉnh.

Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long tổ chức 7 lớp bồi dưỡng với gần 900 học viên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh mời các chuyên gia kinh tế phản biện quy hoạch tỉnh, trong đó có chuyên gia của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa mong muốn, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM có những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về công tác phân luồng học sinh trên địa bàn tỉnh

Tại cuộc làm việc, UBND tỉnh và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trao đổi, thảo luận về việc triển khai các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Đồng thời, 2 bên tập trung thảo luận về hoạt động nghiên cứu với đề tài khoa học và công nghệ về “Phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế tỉnh Long An”; các chương trình nghiên cứu theo Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển gắn với liên kết Vùng theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể Vùng, bảo đảm tích hợp, đa ngành; gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ; giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; giữa phát triển kinh tế với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn; hình thành được các chuỗi giá trị ngành, sản phẩm của Vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đánh giá cao sự đóng góp của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đối với tỉnh Long An. Ông mong rằng, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tiếp tục phối hợp tỉnh đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, phân luồng học sinh đạt hiệu quả;…/.

An Nhiên – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết