Tiếng Việt | English

14/04/2022 - 07:15

UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 13/4, UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - GS.TS. Nguyễn Đông Phong; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - GS.TS. Sử Đình Thành dự.

UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ phối hợp thực hiện: Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu của tỉnh; cho cán bộ nguồn cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu của tỉnh; đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu của tỉnh; tư vấn chính sách cho tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - GS.TS. Sử Đình Thành ký kết bản ghi nhớ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, những năm qua, Long An quan tâm liên kết các viện, trường trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Trong đó, tỉnh xác định việc lựa chọn ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM là định hướng đúng đắn, bởi vị thế, vai trò của trường qua hơn 45 năm hình thành và phát triển, đánh dấu những thành tựu trên bản đồ giáo dục Đại học của Việt Nam và thế giới. Cùng với đó, rất nhiều người con của Long An được học tập, đào tạo và trưởng thành từ ngôi trường này, trở về góp sức xây dựng, phát triển quê hương.

Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi một trong hai bên đưa ra thông báo chấm dứt hiệu lực trước 60 ngày

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - GS.TS. Sử Đình Thành –  khẳng định: “Mối quan hệ sâu sắc giữa nhà trường và tỉnh Long An được bồi dưỡng, phát triển qua nhiều thế hệ. Hiện nay, trường đang tích cực tham gia đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý công cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Long An”.

Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi một trong hai bên đưa ra thông báo chấm dứt hiệu lực trước 60 ngày. Hàng năm, UBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ tổ chức sơ kết để đánh giá những nội dung thực hiện theo bản ghi nhớ./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích