Tiếng Việt | English

28/01/2022 - 14:36

Trẻ mầm non và học sinh tiểu học Long An trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/02

Ngày 28/01, UBND tỉnh Long An có quyết định đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 14/02/2022.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 14/02/2022

Theo đó, đối với cấp giáo dục mầm non học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ trẻ. UBND tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn, xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non đến trường bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện để đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

Theo đó, tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ. Đồng thời, tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học và tổ chức dạy bù đảm bảo đúng chương trình giáo dục quy định./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết