Tiếng Việt | English

20/06/2024 - 14:14

Triển khai thực hiện Luật Căn cước có hiệu lực từ 01/7/2024  

Luật Căn cước có hiệu lực từ 01/7/2024. Theo đó, Công an tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung thực hiện của luật này với Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến

Hội nghị đã triển khai các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành, nhất là những điểm mới, điểm đáng chú ý của Luật căn cước.

Theo đó, Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, có một số điểm mới như: Chính thức đổi tên thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước và bỏ thông tin quê quán, vân tay trên thẻ Căn cước; cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi từ ngày 01/7/2024; bổ sung giấy chứng nhận Căn cước; từ ngày 01/7/2024, công dân sẽ có Căn cước điện tử; người dân đang sử dụng thẻ CCCD thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới,…

Qua hội nghị, Công an tỉnh đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo để bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ triển khai Luật theo đúng tiến độ đề ra./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết