Tiếng Việt | English

15/09/2021 - 14:00

Truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng của học sinh Long An vào lúc 9 giờ ngày 17/9/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An ban hành kế hoạch tổ chức dạy và học năm học 2021 - 2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các trường tổ chức dạy và học linh hoạt, bảo đảm hoàn thành chương trình giảng dạy theo kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh; đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong công tác phòng, chống dịch.

Toàn tỉnh chỉ tổ chức Lễ khai giảng tại Trường THPT Thiên Hộ Dương và được truyền hình trực tiếp vào lúc 9 giờ, ngày 17/9/2021 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Năm học 2021 - 2022 là năm học đặc biệt khi diễn ra trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sở Giáo dục và Đào tạo có những thay đổi về kế hoạch tổ chức dạy và học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Long An khai giảng năm học mới vào ngày 17/9/2021. Toàn tỉnh chỉ tổ chức Lễ khai giảng tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (thị xã Kiến Tường) và được truyền hình trực tiếp vào lúc 9 giờ, ngày 17/9/2021 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và phụ huynh học sinh xem Lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Thiên Hộ Dương trên kênh LA34 tại nhà.

Sau đó, các cấp THPT, giáo dục thường xuyên học trực tuyến từ ngày 20/9/2021; các cấp mầm non, tiểu học, THCS học trực tiếp (nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát ) từ ngày 4/10/2021.

Và theo kế hoạch, Long An sẽ kết thúc năm học 2021 - 2022 trước ngày 15/6/2022./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết