Tiếng Việt | English

03/12/2023 - 09:10

Từng bước đưa chuyển đổi số cấp xã vào thực tế cuộc sống

Thực hiện công tác chuyển đổi số (CĐS), các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số

Từng bước chuyển đổi

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Minh Trí, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng chính quyền số là một trong những nhiệm vụ được huyện triển khai, thực hiện tại cấp xã.

Huyện tổ chức 4 cuộc tập huấn cho gần 370 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về các nội dung: Nhận thức CĐS, kỹ năng số, sử dụng các nền tảng, an toàn thông tin mạng, chứng thực điện tử, thanh toán trực tuyến,...

Năm 2023, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tùy theo điều kiện thực tế mà xây dựng kế hoạch CĐS phù hợp; đồng thời, thực hiện thí điểm CĐS trên địa bàn thị trấn Tân Trụ. Để CĐS thành công trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp xã đến tận ấp, khu phố, nhất là thành lập 43 Tổ công nghệ số cộng đồng với 215 thành viên.

Đây là lực lượng trực tiếp truyền thông, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển KT-XH số tại ấp, khu phố.

Tổ phó Tổ công nghệ số cộng đồng ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ - Phạm Tường Duy cho biết: “Tranh thủ ngày nghỉ, Tổ công nghệ số cộng đồng ấp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; cài đặt, kích hoạt, sử dụng một số ứng dụng như Định danh điện tử (VNeID), Bảo hiểm xã hội số (VssID), phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt,... Tổ còn tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn”.

Phát triển thông tin cơ sở

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động của chính quyền như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử; hệ thống cổng dịch vụ công và “một cửa điện tử”; sử dụng chữ ký số chuyên dùng; triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cung cấp wifi miễn phí tại UBND xã Lạc Tấn và Tân Bình để phục vụ người dân;...

Hiện tại, UBND xã, thị trấn tiến hành khảo sát thông tin chính quyền số, thu thập thông tin của hộ dân trên địa bàn để đưa vào hệ thống quản lý tổng thể CĐS của cấp xã. Huyện có 1 Trang thông tin điện tử cấp xã đang hoạt động là xã Lạc Tấn, thành lập Ban biên tập phụ trách Trang thông tin điện tử của xã. Ngoài ra, các xã, thị trấn đều có kênh Zalo để kịp thời cung cấp thông tin, kết nối, tương tác với người dân và doanh nghiệp trên môi trường số.

Năm 2023, huyện Tân Trụ đầu tư và sửa chữa 18 trạm, đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cấp xã

Góp phần nâng cao năng lực số, UBND xã, thị trấn tích cực phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, hướng dẫn người dân có điện thoại di động thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Long An Số; phấn đấu đến hết năm 2023, có 50% cài đặt ứng dụng Long An Số; tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS trên hệ thống đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện, các phương tiện thông tin đại chúng, kênh Zalo OA và mạng xã hội,... UBND huyện được cung cấp tài khoản tiếp nhận và trả lời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số thông qua Tổng đài 1022.

Huyện Tân Trụ tích cực triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt (VNPT Money, Viettel Money) đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, đặc biệt là triển khai Tuyến phố không dùng tiền mặt tại khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ và Chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Thương mại huyện; triển khai thu học phí không dùng tiền mặt; triển khai tích hợp các dịch vụ xác thực điện tử, thanh toán điện tử, chữ ký điện tử; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến kết hợp thanh toán trực tuyến, ký số;...

Ông Trương Minh Trí nhấn mạnh: Đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, năm 2023, huyện đầu tư mới và sửa chữa 18 trạm, đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cấp xã với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỉ đồng; đồng thời, tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông kết nối nguồn trong năm 2024, bảo đảm lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển thông tin cơ sở.

Bên cạnh những kết quả, việc triển khai CĐS cấp xã còn nhiều khó khăn và nhiều việc phải làm, đòi hỏi từng địa phương đặt ra các mục tiêu cụ thể, thiết thực. Đồng thời, cần triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó tập trung các hoạt động phát triển kinh tế số, xã hội số, từng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết