Tiếng Việt | English

25/04/2024 - 11:23

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh - Nhiều dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBMTTQ Việt Nam huyện đã hiệp thương với các tổ chức thành viên thống nhất thực hiện nội dung Nghị quyết (NQ) Đại hội; hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ; tổ chức tuyên truyền sâu, rộng NQ trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội. Qua đó, 5 Chương trình hành động mà UBMTTQ Việt Nam huyện đề ra đã được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực và đạt hiệu quả cao.

UBMTTQ Việt Nam huyện giữ vai trò nòng cốt và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hình thức hoạt động UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các khu dân cư, hộ gia đình; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với vận động các tầng lớp Nhân dân chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp gặp khó khăn khác,...

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam huyện tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ theo NQ số 15-NQ/HU, ngày 15/12/2020 của Huyện ủy khóa X về việc Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần phát triển KT-XH và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đa dạng hóa phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân phù hợp thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong năm 2023, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh hỗ trợ xây mới 15 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện

Thông tin từ UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh, nhiệm kỳ qua, việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) được UBMTTQ Việt Nam huyện đẩy mạnh thực hiện và cụ thể hóa bằng những mô hình cụ thể, thiết thực như Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Trách nhiệm từ chính mỗi đảng viên nơi cư trú; Vận động Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; Phát huy vai trò đảng viên khu dân cư gắn với xây dựng xã nông thôn mới; Tuyên truyền vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với quảng bá sản phẩm địa phương (OCOP);... Hầu hết các mô hình đều được người dân đồng thuận thực hiện và đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hàng năm, UBMTTQ Việt Nam huyện chủ trì cùng các tổ chức thành viên phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo; kêu gọi, vận động Quỹ Vì người nghèo, tổ chức thực hiện các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Năm 2023, Quỹ Vì người nghèo của huyện đạt gần 6 tỉ đồng; trong đó, triển khai xây dựng mới 15 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 768 triệu đồng, sửa chữa 6 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 74 triệu đồng; tặng hơn 7.650 phần quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp lễ, tết với số tiền 4,55 tỉ đồng;...

Nhiều năm liền xếp hạng Nhất cụm thi đua số 1

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh - Võ Minh Dương, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam huyện phát huy vai trò của mình trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội. Công tác giám sát được thực hiện theo kế hoạch hàng năm với nhiều nội dung thiết thực, sát tình hình thực tế ở địa phương.

Hoạt động phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Cùng với đó, UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp cơ quan tư pháp tích cực nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; đội ngũ hòa giải viên luôn được kịp thời củng cố, kiện toàn. Hiện toàn huyện có 70 tổ hòa giải với 532 hòa giải viên; đã hòa giải thành 159/167 vụ việc tranh chấp (đạt 95,2%), góp phần duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, ổn định tình hình trật tự ở địa bàn dân cư. Việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị cũng có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nề nếp.

“Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự tập trung lãnh đạo của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở ngày càng được nâng cao. Qua đó, UBMTTQ Việt Nam huyện nhiều năm liền là đơn vị xuất sắc nhất Cụm thi đua số 1, được UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền từ năm 2021 đến 2023.

Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để lực lượng làm công tác Mặt trận trên toàn huyện tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân, góp phần cùng chính quyền ổn định và phát triển đời sống Nhân dân” - ông Võ Minh Dương cho biết./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết