Tiếng Việt | English

22/05/2024 - 10:01

UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Những năm qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An từng bước đi vào thực chất và đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng - Tô Văn Chảnh, giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Xác định được tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện quan tâm, chú trọng đến công tác giám sát, phản biện xã hội, ban hành nhiều quy định về cơ chế, nội dung, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện theo quy định.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tập trung vào các lĩnh vực, nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người dân, những vấn đề dư luận quan tâm.

Cụ thể, trên các lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, chính sách đối với người có công, bảo đảm an toàn thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,...

UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng giám sát về rà soát hộ nghèo tại xã Hưng Điền A

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện tổ chức được 98 cuộc giám sát, có 78 nội dung kiến nghị. Qua giám sát, đã kịp thời đề xuất các chủ trương phù hợp với tình hình thực tế của đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp.

Ngoài ra, MTTQ cấp huyện, xã phối hợp HĐND huyện, xã, thị trấn giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, các nghị quyết của HĐND; đồng thời, thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên thông qua hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng, ban thanh tra Nhân dân,...

Cùng với hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 25 cuộc phản biện xã hội về các chủ trương, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, tham gia góp ý và tổ chức lấy ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương.

Hoạt động phản biện xã hội tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các đề án, dự án, chương trình của địa phương liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân, phù hợp với thực tiễn, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Ông Tô Văn Chảnh cho biết: “Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm, chú trọng lựa chọn nội dung giám sát, phản biện tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, những vấn đề bức xúc của xã hội. Phối hợp thực hiện đầy đủ trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định. Chủ động kiến nghị, phản ánh đến cấp ủy Đảng những khó khăn, vướng mắc; trao đổi, đề nghị với cơ quan Nhà nước cùng cấp những vấn đề cần phối hợp liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội;...”./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết