Tiếng Việt | English

23/08/2015 - 10:11

Văn hóa là sức mạnh trường tồn

Ngày 22-8, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28-8-1945 - 28-8-2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2-2015. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đảng, Nhà nước đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành văn hóa.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo Bộ VH-TT-DL tại buổi lễ.

Tới dự và chúc mừng ngành văn hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Trải qua 70 năm trưởng thành và phát triển, ngành văn hóa đã luôn nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, văn hóa văn nghệ là vũ khí, là sợi dây tinh thần kết nối giữa hậu phương với tiền tuyến góp phần khắc họa hình ảnh của một dân tộc đại nghĩa, anh hùng và đậm nét văn hóa với sức mạnh chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi tới hòa bình, độc lập, tự do. Trong hòa bình, văn hóa là động lực phát huy nguồn lực của đất nước, là sức hấp dẫn và lợi thế trong hợp tác, hội nhập quốc tế.

Gần 70 năm qua, lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là động lực tinh thần to lớn để người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Trong đó không thể không nói tới vai trò quan trọng của ngành văn hóa với các phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”, “Người tốt việc tốt”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Những phong trào này đã góp phần phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được xã hội phấn đấu noi theo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của cả dân tộc. Văn hóa Việt Nam hiển hiện trong di sản vật thể, phi vật thể, trong mỗi con người và toàn thể dân tộc ta. Ngày nay, người Việt Nam vinh dự và có trách nhiệm được thừa kế một nền văn hóa rực rỡ, với những di sản vô giá không chỉ với dân tộc mà với cả nhân loại. Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian mà là hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc và mãi mãi./.

Theo SGGP Online

Chia sẻ bài viết