Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 11:12

Đón Bằng bảo trợ Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”

Chiều 28-5, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức đón nhận Bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình nhận Bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình

Mo là một loại hình văn hóa dân gian dân tộc Mường, chuyển tải nhiều giá trị nhân văn, trong đó gồm các thể loại như mo nghi lễ (thể hiện trong bảy nhóm nghi lễ); mo kể chuyện (gồm sử thi Đẻ đất, đẻ nước và một số chuyện thần thoại kỳ vĩ) và mo “nhòm” (một loại hình mo tả cảnh).

Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình” phản ánh nhân sinh quan, vũ trụ quan độc đáo của dân tộc Mường; phản ánh đậm nét đặc trưng văn hóa cổ sơ của dân tộc Mường; hàm chứa nhiều ý nghĩa giáo dục đối với cộng đồng người Mường. Về hình thức thể hiện di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình” gắn với nhiều nghi lễ và tín ngưỡng, chuyển tải tinh thần đoàn kết của gia đình, dòng họ, cộng đồng và dân tộc. Việc bảo tồn lưu truyền của mo Mường được xác định thông qua truyền khẩu, đến nay vẫn chưa xác định được thời điểm ra đời thực sự của mo Mường.

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Hòa Bình sẽ tăng cường giới thiệu, quảng bá, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”; mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới phù hợp với mục tiêu bảo vệ giá trị văn hóa “Mo Mường Hòa Bình” trong cuộc sống đương đại, gắn với phát triển du lịch của các địa phương; hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Cũng tại buổi đón nhận, 20 nghệ nhân mo Mường đã được bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam./.

HOÀNG HÙNG/Theo Nhân dân điện tử
 

Chia sẻ bài viết