Tiếng Việt | English

Nhà giáo hết lòng tận tụy vì học sinh thân yêu

Cập nhật 20-11-2022

Chọn nghề giáo, các thầy, cô chọn cho mình nghề cao quý với sự nghiệp “trồng người” cao cả. Hết lòng tận tụy vì học sinh (HS) thân yêu, dạy học bằng cả cái tâm và trách nhiệm, các thầy cô đã và đang đưa từng thế hệ học trò đến bến bờ tri thức.

Chia sẻ video