Tiếng Việt | English

Tấm lòng người trẻ với cải lương

Cập nhật 18-11-2022

Cải lương là bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Ngày nay, giữa sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình giải trí khác, khán giả, đặc biệt là giới trẻ có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người trẻ quay lưng cùng cải lương!

Chia sẻ video