Tiếng Việt | English

Thị trấn Cần Giuộc tập trung chuyển đổi số

Cập nhật 23-09-2022

Là 1 trong 3 địa phương cấp xã được tỉnh chọn triển khai thí điểm chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, thị trấn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lựa chọn và triển khai thí điểm các mô hình chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News