Tiếng Việt | English

26/06/2015 - 08:48

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc


Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là thiết thực góp phần phát triển xã hội

Truyền thống gia đình Việt Nam có từ rất lâu đời. Trong quá trình phát triển đã hấp thụ tinh hoa văn hóa dân tộc hình thành nền nếp gia phong như: Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; anh em hòa thuận; vợ chồng thủy chung, trên kính, dưới nhường,...

Nền nếp gia phong xuất phát từ cuộc sống của nhân dân qua thực tiễn lao động sản xuất và chiến đấu chống quân xâm lược. Nó hình thành từ mối quan hệ giữa con người với con người, từ lòng nhân ái, tình yêu thương, thuần phong mỹ tục của dân tộc, do đó, nó mang tính nhân văn cao cả. Ở đó, đòi hỏi mỗi người phải tự tu dưỡng theo khuôn phép, kỷ cương. Cho nên, nền nếp gia phong đã trở thành cốt lõi, là nền tảng để gia đình truyền thống phát triển bền vững cho đến ngày nay.

Trong cuộc sống hiện tại, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những giá trị của truyền thống gia đình Việt Nam đã và đang có những biến động tiêu cực. Sự bùng nổ thông tin qua các loại hình truyền thông, giải trí, cùng sự buông lỏng quản lý, nên những tiêu cực của cuộc sống len lỏi vào từng gia đình, từng cá nhân, tác động xấu đến tư tưởng, tình cảm, lối sống, làm đảo lộn các giá trị đạo đức và đạo lý truyền thống của dân tộc. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trước đó, ngày 28-6 hàng năm đã được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm tăng số hộ gia đình văn hóa, giảm số hộ gia đình mắc các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo, tạo điều kiện để con cháu phát triển toàn diện.

Thực tế trong những năm qua, phong trào này đã góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, trong đó, nền nếp gia phong là yếu tố cốt lõi. Qua đó ngăn chặn và đấu tranh với các tác động tiêu cực và tệ nạn phát sinh trong cuộc sống hiện nay. Xây dựng gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, mỗi gia đình cần phát huy sức mạnh nội sinh, trở thành thành lũy vững chắc ngăn chặn mọi hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích