Tiếng Việt | English

03/02/2023 - 18:47

Xem gì trong Lễ hội Làm Chay?

Lễ hội Làm Chay huyện Châu Thành là 1 trong 3 lễ hội trên địa bàn tỉnh Long An được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội năm nay sẽ là 1 sự kiện lớn thu hút người dân trong tỉnh và du khách.

Sau mấy năm gián đoạn vì lý do đại dịch Covid-19, năm nay, Lễ hội Làm Chay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 04 đến 06/02/2023 (tức từ ngày 14 - 16 tháng Giêng năm Quý Mão 2023).

Nghi thức thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ 

Giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống

Theo UBND thị trấn Tầm Vu, Lễ hội Làm Chay năm 2023 được tổ chức với mục đích bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo của Lễ hội Làm Chay; tôn vinh công đức to lớn của các anh hùng trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Qua đó, tuyên truyền, quảng bá các giá trị khu di tích, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong thực hiện, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại khu di tích.

Trong quá trình diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức đã có kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông an toàn và thông suốt, an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực các di tích. Đặc biệt, Ban Tổ chức sẽ ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp mê tín dị đoan, lợi dụng tâm linh trục lợi cá nhân.

Lễ hội Làm Chay huyện Châu Thành là 1 trong  3 lễ hội trên địa bàn tỉnh Long An được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Du khách xem gì, vào lúc nào?

Địa điểm tổ chức là Khu di tích Đình Tân Xuân, khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Khách mời, người dân, du khách tham gia các hoạt động Lễ hội có thể tham khảo các nội dung, chương trình cụ thể sau:

* Ngày 14 âm lịch (04/02/2023)

- Từ  16 giờ 00 đến 18 giờ 00: Hội thi múa lân.

- Từ 20 giờ đến 22 giờ: Văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ hội Làm Chay năm Quý Mão 2023.

* Ngày 15 âm lịch (05/02/2023)

- 10 giờ 00: Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ từ chùa Linh Phước về chùa Linh Võ.

- 14 giờ 00: Thỉnh chư phật, thỉnh kinh.

- 14 giờ 30: Viếng nhà bia Liệt sĩ - nhà truyền thống huyện, thị trấn, tôn giáo và các gia đình có công với cách mạng.

- 15 giờ 00: Tiếp quan khách tỉnh, huyện, thị trấn và các xã, tôn giáo, gia đình có công cách mạng.

- 15 giờ 30: Phát biểu khai mạc, niệm hương.

- 16 giờ 00: Viếng mộ nhà yêu nước Đỗ Tường Tự.

- 18 giờ 00: Khai kinh huân đàn.

- 18 giờ 30: Rước đoàn Cao Đài cúng tế Liệt sĩ.

- 20 giờ 30: Nghi thức Đề phan Liệt sĩ; Diễu hành xe hoa quanh thị trấn Tầm Vu, xã Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, An Lục Long và Long Trì.

Lễ hội năm nay sẽ là 1 sự kiện lớn thu hút người dân trong tỉnh và du khách

* Ngày 16 âm lịch (06/02/2023)

 -Từ  8 giờ 00 đến 24 giờ 00: Các nghi thức tế lễ truyền thống; thực hiện các phần hội (Các trò chơi dân gian: Kéo co, đập nồi, nhảy bao bố, thể thao, bóng chuyền, cờ tướng, cầu lông, thi khéo tay mỹ thuật,…).

- 10 giờ 00: Thỉnh cổ bánh các nơi phụng cúng.

- 10 giờ 30: Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ lên giàn.

- 12 giờ 00: Chiêu U đường sông: Từ thị trấn Tầm Vu, cầu Ông Cưỡng - Cầu Dựa; Chiêu U đường bộ: Từ thị trấn Tầm Vu, Dương Xuân Hội, Long Trì, An Lục Long, Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông, Phước Tân Hưng, Phú Ngãi Trị, Bình Quới, Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, Hòa Phú, trở về thị trấn Tầm Vu.

- 15 giờ: Tổ chức trò chơi dân gian thả vịt; biểu diễn Lân Sư Rồng.

- 17 giờ 00: Tiếp đón quan khách: Tỉnh - Huyện - Thị trấn - các xã.

- 18 giờ 00 đến 20 giờ 30: Diễu hành Xe hoa Thỉnh kinh - Đánh động - Thỉnh thầy; diễu hành ghe đăng, phóng đăng.

- 20 giờ 30: Nghi thức Đăng đàn chẩn tế.

- 24 giờ 00: Lễ tất Đăng đàn chẩn tế; Xô giàn, phát lộc, tiễn khách, kết thúc lễ hội.

Dù ai buôn bán bộn bề

Làm Chay mười sáu nhớ về Tầm Vu

Lễ hội Làm Chay - ngày “tết” thứ hai của người dân huyện Châu Thành, đang đón chào du khách gần, xa./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết