Tiếng Việt | English

07/09/2022 - 18:47

Xem xe tăng, pháo bắn đạn thật diệt mục tiêu trong tập trận đêm ở Đài Loan 

Pháo sáng soi tỏ các mục tiêu trên sườn núi, rồi từ trong màn đêm đen xe tăng và pháo nã đạn tiêu diệt.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết