Tiếng Việt | English

17/09/2021 - 09:05

Xử lý nước thải phát sinh do dịch Covid-19

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An hướng dẫn các địa phương, cơ sở điều trị, điểm cách ly y tế tập trung xử lý nước thải phát sinh do dịch Covid-19 và thực hiện kiểm tra, lấy mẫu nước thải để có hướng xử lý phù hợp.

Lấy mẫu nước thải phát sinh để kiểm tra, xử lý

Lấy mẫu nước thải phát sinh để kiểm tra, xử lý

Công tác thu gom, xử lý chất thải, nước thải phát sinh do dịch Covid-19 được các ngành chức năng tập trung thực hiện, tránh tình trạng ô nhiễm, tránh phát tán mầm bệnh ra môi trường. Hiện một số địa phương đưa lò đốt rác vào vận hành. Những nơi chưa có lò đốt rác, Sở TN&MT phối hợp đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý, bảo đảm an toàn theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng tổ chức lấy mẫu nước thải tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị, điểm cách ly tập trung và phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) để phân tích nước thải. Kết quả, tại một số nơi, mẫu nước thải có chỉ số hàm lượng vi khuẩn trong nước vượt quy chuẩn. Mặt khác, một số điểm chưa thực hiện công đoạn khử trùng theo hướng dẫn của Sở để xử lý nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Hiện nay, Sở TN&MT phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc khắc phục xả thải, tiến hành lấy mẫu nước thải để kiểm tra việc khắc phục.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn, Sở đã có văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ sở điều trị, khu cách ly y tế tập trung thu gom, xử lý nước thải phát sinh. Theo đó, nước thải phát sinh từ các cơ sở điều trị, điểm cách ly y tế tập trung phải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế hoặc xử lý khử khuẩn nước thải đầu ra, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT) trước khi xả thải ra môi trường.

Biện pháp khử khuẩn nước thải đối với cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và khu cách ly tập trung đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải được vận hành đúng theo quy trình công nghệ xử lý hiện có tại cơ sở. Đối với cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và khu cách ly tập trung trưng dụng cơ sở vật chất hiện hữu và không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải phát sinh chỉ xử lý qua bể tự hoại thì phải thực hiện khử khuẩn tại bể chứa nước thải này trước khi thải ra môi trường trong trường hợp có bể chứa nước thải sau bể tự hoại. Thiết bị khử khuẩn sẽ sử dụng thùng nhựa 300l chứa dung dịch CloraminB 70% và sử dụng van nhỏ giọt để khử khuẩn nước.

Chất thải, nước thải phát sinh tại các cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung được ngành chức năng thu gom, xử lý triệt để

Chất thải, nước thải phát sinh tại các cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung được ngành chức năng thu gom, xử lý triệt để

Khu cách ly, bệnh viện dã chiến không có bể chứa nước thải sau bể tự hoại thì tiến hành khử khuẩn tại hố ga đầu tiên trên đường cống thu nước. Trường hợp có nhiều khu vệ sinh, nhiều bể tự hoại thì phải tiến hành khử khuẩn tất cả các hố ga đầu tiên trên đường cống thu nước trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Thiết bị khử khuẩn sẽ sử dụng thùng nhựa 300l chứa dung dịch CloraminB 70% và sử dụng van nhỏ giọt để khử trùng nước.

Đối với cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và khu cách ly tập trung xây dựng mới, yêu cầu phải xây dựng bể tự hoại, bể chứa nước sau bể tự hoại để khử khuẩn nước và trang bị các máy định lượng dung dịch, bảo đảm việc khử khuẩn đạt hiệu quả. Cách pha dung dịch khử khuẩn cũng được Sở TN&MT hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở điều trị, điểm cách ly y tế. Định kỳ 1 lần/tháng (hoặc theo tình hình thực tế), UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành quan trắc định kỳ tại các vị trí xả thải ra môi trường của các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và khu cách ly tập trung.

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn nhấn mạnh, trong thời gian 10 ngày sau khi lấy mẫu sẽ gửi báo cáo kết quả phân tích nước thải về Sở TN&MT, Sở Y tế để theo dõi cũng như chỉ đạo hướng xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Về biện pháp an toàn, nhân viên thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được trang bị đồ bảo hộ an toàn đúng theo quy định của cơ quan y tế./. 

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích