Tiếng Việt | English

20/04/2019 - 14:33

Doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại Kiến Tường

Chiều 19/4, nhận lời mời kêu gọi đầu tư vào thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An của Bí thư Thị ủy – Nguyễn Minh Lâm, 12 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bất động sản, đầu tư hạ tầng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, dân cư đô thị, sản xuất thức ăn và chế biến thủy sản,… đến tìm hiểu, khảo sát thực tế các vị trí kêu gọi đầu tư của thị xã. Trong đó, các doanh nghiệp quan tâm rất lớn đến việc đầu tư vào Khu công nghiệp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

Doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại Kiến Tường

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo thị xã thông tin tình hình kinh tế - xã hội địa phương, giới thiệu các cơ hội đầu tư, cơ chế chính sách, trao đổi các giải pháp đầu tư, thay mặt lãnh đạo địa phương, Bí thư Thị ủy - Nguyễn Minh Lâm cảm ơn sự quan tâm của các doanh nghiệp đến tìm hiểu; đồng thời hứa tạo mọi điều kiện đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về chính sách đầu tư theo quy định.

Thị xã Kiến Tường có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế, thương mại – dịch vụ và du lịch. Việc mở rộng kêu gọi đầu tư là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân./.

Tuấn Hùng

 

Chia sẻ bài viết