Tiếng Việt | English

05/12/2019 - 09:18

Khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Long An khóa IX

Sáng 05/12, kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức khai mạc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 17, khóa IX

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo MTTQ, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố cùng đại diện cử tri trong tỉnh dự. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang và Mai Văn Nhiều đồng chủ trì kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh nêu rõ: Trong năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng đạt 9,41%, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (từ 9% - 9,5%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp.

Sáng 05/12, kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17, khóa IX chính thức khai mạc

Các Chương trình đột phá và Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh tiếp tục được tập trung thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình, hướng vào tính bền vững, thực chất.

Công tác rà soát dự án đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các dự án lớn được chỉ đạo sát sao, thực hiện quyết liệt. Văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung sắp xếp, tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình khi thảo luận, tranh luận, quyết định các vấn đề quan trọng và thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp. Yêu cầu các cơ quan giải trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Đẩy mạnh công nghệ thông tin hướng đến kỳ họp không giấy

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (05 - 06/12) với nhiều nội dung quan trọng: HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng; xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh;…/.

                                                                                       Văn Đát

Chia sẻ bài viết